پرچم اهتزاز

طراحی و چاپ این پرچم اهتزاز در قالب پروژه‌ی طراحی هویت بصری شرکت آریو رنگ ویرا توسط استودیو الف انجام شده است.