کار طراحی و چاپ این فولدرها در قالب پروژه‌ی طراحی هویت بصری شرکت آریو رنگ ویرا، به سفارش این شرکت و توسط استودیو الف انجام شده است. در این طرح سعی شده است از ترکیب المان‌های صنعتی، همراه با یک جریان رنگی و نیز رنگ‌های اصلی پالت رنگی شرکت(طلایی و نوک مدادی) استفاده شود تا بتوان به بهترین شکل، حس برند را به مخاطبان و مشتریانش منتقل کند.