موشن کمیک عبدالعظیم

موشن کمیک‌ها با کمیک بوک ارتباط بسیار تنگاتنگی دارند. در حقیقت، موشن کمیک (motion comic) فرآیندی که در آن، به شخصیت و کاراکترهای کمیک بوک جان می‌بخشیم تا مرزهای هنر دو بعدی شکسته شود. امروزه بسیاری از برندهای معروف و بزرگ برای تبلیغات و معرفی خود از موشن کمیک استفاده می‌کنند.

فولدر اداری

کار طراحی و چاپ این فولدرها در قالب پروژه‌ی طراحی هویت بصری شرکت آریو رنگ ویرا، به سفارش این شرکت و توسط استودیو الف انجام شده است. در این طرح سعی شده است از ترکیب المان‌های صنعتی، همراه با یک جریان رنگی و نیز رنگ‌های اصلی پالت رنگی شرکت(طلایی و نوک مدادی) استفاده شود تا […]