آشنایی با پرکاربردترین اصطلاحات فیلمبرداری

اصطلاحات فیلمبرداری

آشنایی با اصطلاحات فیلمبرداری به تماشاگر کمک می کند تا بیشتر با فیلم و هنر سیما آشنا شوند. همه هنر ها دارای واژگان و اصطلاحات منحصر به فرد خود را دارند. فیلمبرداری یا همان هنر سینما نیز از این اصل خارج نیست. شاید افراد زیادی که دوستدار و علاقمند به هنر سینما هستند کاربرد، مفهوم و […]