اصطلاحات تخصصی فیلمنامه نویسی که باید بدانید

اصطلاحات مهم فیلمنامه نویسی- اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌ نویسی

اصطلاحات تخصصی فیلمنامه‌ نویسی دایره گسترده‌ای از معانی و واژگان مرتبط با سینما، تئاتر و خصوصاً ادبیات را دربرمی‌گیرد. همیشه پیش‌فرض در مورد یک فیلمنامه‌نویس این است که اصطلاحات مهم فیلمنامه‌ نویسی را از پس دانش کافی در رشته‌های دیگر فهم می‌کند، اما در خیلی از موارد نویسنده در حین نوشتن فیلمنامه متوجه می‌شود که […]