چرا طراحی لوگو در برندسازی مهم است؟

اهمیت طراحی لوگو در برند سازی-طراحی لوگو و برند سازی

طراحی لوگو و برند سازی، مفهوم و معنای مجزا از یکدیگر دارند. لوگو، نشانه یا آرم تصویری است از آنچه یک کسب و کار یا برند تصمیم دارد به مشتریان نشان دهد. این آرم ممکن است نماد و تصویر، عبارت و لغات و یا هر دو باشد. لوگو در واقع اولین زیرساخت و اساس شناسایی […]