چرا برای برندسازی به عکس نیاز داریم؟

تاثیر عکس تبلیغاتی در بازاریابی- عکاسی و برندسازی

با ورود به فروشگاه‌های آنلاین برای خرید محصول، در قدم اول به عکس کالا توجه می‌کنیم. این موضوع کاملا طبیعی است. آمارها نشان داده 75% از افراد برای تصمیم‌گیری در مورد خرید، به عکس‌های محصول اعتماد می‌کنند. در واقع، هر کسب‌و‌کار و برندی در هر حیطه کاری می‌تواند سود بسیار زیادی از عکاسی حرفه‌ای ببرد. […]