نیم‌نگاهی بر تاریخچه دوبله در ایران و جهان

تاریخ دوبله در ایران-تاریخچه دوبلاژ در ایران و جهان

بیش از 100 سال است که هنر دوبله با سینمای جهان گره خورده و با سرعتی بی‌سابقه به سمت قله‌های پیشرفت و ترقی حرکت می‌کند. بدون وجود دوبلاژ، درک مفهوم بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها ممکن نیست و طبیعتا نمی‌توان از آثار با ارزش سینمای جهان به سادگی گذشت! ورود دوبله به صنعت فیلم‌سازی تحولی […]