تفاوت صداگذاری و نریشن چیست؟

تفاوت صداگذاری و نریشن

وقتی صحبت از انتقال زبان در رسانه‌های سمعی و بصری می‌شود، صداگذاری و نریشن حرف اول را می‌زنند. در حقیقت بخش عمده‌ای از جذابیت فیلم‌ها، تبلیغات، تیزر، مستند و… به این دو فرآیند مربوط می‌شود. با استفاده از این روش می‌توانیم پیام و مفهوم مورد نظر خود را با زبانی ساده به مخاطب منتقل کنیم. […]