عکاسی صنعتی و تبلیغاتی چه تفاوتی دارند؟

تفاوت عکاسی تبلیغاتی و صنعتی - عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

نه تنها عموم مردم بلکه بسیاری از عکاسان از این دو واژه به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. اما عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی دو سبک و فرمول کاملا متفاوت هستند. مهم است که شما به عنوان یک کارآفرین، مدیر بازاریابی یا مدیر عامل، زمانی که می‌خواهید از محصولات خود عکس بگیرید، بین این دو سبک […]