حرکت دوربین (آموزش فیلم برداری 2)

در قسمت قبل به بررسی انواع نماهای دوربین پرداختیم و زاویه های قرارگیری دوربین در صحنه و نماها را بررسی کردیم. در این قسمت به بررسی حرکت دوربین در صحنه می پردازیم. شناخت مناسب از حرکات دوربین باعث افزایش مهارت ما در فیلم برداری و حتی کارگردانی رسانه تولیدی ما می شود. شناخت این دسته […]