5 تکنیک کاربردی که برای تقویت فن بیان شما کافی است

آموزش فن بیان- روش‌ های تقویت فن بیان

شرکت در مصاحبه کاری یا سخنرانی در جمعی صد نفره، تا حدی دلهره‌آور است! با این حال شما تنها نیستید، امارها نشان داده که نزدیک به 70 درصد از مردم با این ترس و اضطراب دست و پنجه نرم می‌کنند. نکته جالب‌تر این است که استرس ناشی از سخنرانی، احتمال استخدام شما در موقعیت‌های حرفه‌ای […]