تقویت سئو سایت، راهکارها و موانع.

لابد این توصیف را درباره گوگل شنیده‌اید؛ گوگل مانند یک کتاب‌خانه بزرگ عمل می‌کند و وقتی کاربر عبارتی را در گوگل، بینگ یا موتورهای جستجوی دیگر سرچ می‌کند گوگل از میان قفسه‌ها و کتاب‌های بی‌شمارش تعدادی از عبارات مورد جستجو را به کاربر پیشکش می‌کند. کتاب‌ها و محتواهای پیشکش شده صفحاتی هستند که از نظر […]