ایده پردازی؛ چند تکنیک ساده

ایده پردازی چند روش ساده

آیا ایده پردازی یک مهارت ذاتی است؟ چگونه در سازمان خود ایده پردازی کنیم؟ در ادامه فرا میگیریم که چگونه ایده های جدید خلق کنیم، و فرآیند ها و تکنیک های گوناگون ایده پردازی را بشناسیم. این مطلب به صورت منویی از راه های گوناگون است. که میتوانید هر یک را بسته به نوع سازمان […]