عکاسی کرلیان چیست؟

عکاسی کرلیان

شاید تا به‌حال تصاویری مشاهده کرده باشید که در آن‌ها، هاله‌ای اطراف یک موجود زنده را فراگرفته، این تصاویر در واقع مربوط به شاخه‌ای از عکاسی موسوم به عکاسی کرلیان می‌شوند. کرلیان یکی از اسرارآمیزترین و تخیلی‌ترین ژانرهای عکاسی محسوب می‌شود که با افسانه و البته تا حدی نیز با علم پشتیبانی می‌شود. این سبک […]