با معروف‌ ترین عکاسان تاریخ آشنا شوید

معروف‌ترین عکاسان تاریخ

در سال‌های اخیر، ما شاهد تغییر شرایط دنیا توسط عکس و عکاسان بوده ایم. تصاویر پناهجویان در اروپا، کودکان جدا شده از والدین خود در مرز ایالات متحده و معترضان در سراسر جهان، مبارزات و احساسات خود را با کلیک یک دکمه منتشر می‌کردند. به نوبه خود، آن تصاویر قلب‌ها و ذهن‌ها را تحت تاثیر […]