ساخت موشن، چطور و چگونه؟

ویدیوهایی که پیام و محتوایی را به صورت تصاویر متحرک و پویا انتقال می دهند موشن نام دارند. به لاتین motion  و در زبان فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی پویا نمایی خوانده می شود. ساخت موشن هم اکنون یکی از شغل های پردرامد در ایران و بسیاری کشورهای دیگر است و مشتریان زیادی […]