حرکت دوربین (آموزش فیلم برداری 2)

در قسمت قبل به بررسی انواع نماهای دوربین پرداختیم و زاویه های قرارگیری دوربین در صحنه و نماها را بررسی کردیم. در این قسمت به بررسی حرکت دوربین در صحنه می پردازیم. شناخت مناسب از حرکات دوربین باعث افزایش مهارت ما در فیلم برداری و حتی کارگردانی رسانه تولیدی ما می شود. شناخت این دسته […]

نمای دوربین برای فیلم برداری و عکاسی (آموزش فیلم برداری 1)

  اگر در ابتدای مسیر شروع عکاسی یا فیلم برداری هستید، علاوه بر خریداری دوربین مناسب و حرفه ای لازم است با برخی اصطلاحات مهم در عکاسی یا فیلم برداری با دوربین آشنا شوید. یکی از مهمترین مباحثی که باید با آن آشنا شوید انواع نمای دوربین و زاویه دوربین است. در سینما گاهی تنها […]